Za predšolske otroke, šolarje, mladino, otroke s posebnimi potrebami ter njihove starše

  • Individualno svetovanje o pravilni ustni higieni in zdravi prehrani
  • Pravilna ustna higiena pri fiksnem zobnem aparatu
  • Preprečevanje ortodontskih anomalij (preprečevanje razvad)

Za odrasle

  • Individualno svetovanje o pravilni ustni higieni in zdravi prehrani
  • Pravilna ustna higiena pri fiksnem zobnem aparatu
  • Vzdrževanje zobne proteze in drugih zobnoprotetičnih pripomočkov