• odkrivanje, zdravljenje in spremljanje sladkorne bolezni in njenih zapletov;
  • laboratorijske preiskave;
  • zdravstvena vzgoja sladkornih bolnikov in svojcev (samokontrola bolezni, aplikacija insulina, prehrana);
  • medicinska pedikura diabetičnega stopala;
  • 24-urno merjenje krvnega tlaka (Holter).