OBRAČUN SAMOPLAČNIŠKIH STORITEV ZA PACIENTE BREZ ZAVAROVANJA

Nenujni reševalni prevoz s spremljevalcem štartnina 30 km + 2,00 €/km nenujni reševalni prevoz pacienta z reševalnim vozilom s spremljevalcem  (štartnina 30km + polna kilometrina)

 

NMP reševalni prevoz s spremljevalcem štartnina 30 km + 3,00 €/km prevoz ali/in oskrba pacienta z reševalnim vozilom s spremljevalcem  (štartnina 30km + polna kilometrina)
+ oskrba na terenu/v ambulanti:
»Lažja« 500,00 € brez oskrbe oz. zdrav. posega
»Srednja« 750,00 € IV tekočine, imobilizacija, meritev vit. parametrov, manjši posegi, zdravniški pregled
»Težja« 1000,00 € oskrba politravme., reanimacija, RSI

 

Prvi kurativni pregled 50,00 €
Ponovni kurativni pregled 35,00 €
+ poseg:
»Mali«

50,00 €

– blokada bolečih mest z lokalno infiltracijo zdravila
– odstranitev tujka iz nosu, sluhovoda ali grla
– odstranitev kožnega tujka (npr. klop)
– izpiranje cerumna – punkcija burze
– punkcija podkožnega hematoma
– sprostitev hematoma pod nohtom
– aplikacija kisika, inhalacija zdravil
– odvzem brisa
– menjava traku v sluhovodu
– laboratorij
– preveza
– odstranitev šivov
– imobilizacija
– aplikacija cepiva
»Srednji«

100,00 €

– punkcija sklepa
– aplikacija zdravila v sklep
– incizija in ekscizija abscesa
– odstranitev tujka iz roženice
– tamponada nosu
– menjava kanile pri traheostomi
– kateterizacija mehurja pri ženski
– repozicija parafimoze, adhezioliza
– repozicija vkleščene kile
– incizija hemoroidov
– snemanje in odčitavanje EKG
»Veliki«

200,00 €

– vzpostavitev venskega kanala in nam. infuzije
– vstavitev subkutane rehidracije
– oskrba rane s šivanjem v lokalni ali prevodni anesteziji
– odstr. tujka v lok. anesteziji in oskrba rane
– odstranitev tumorja (aterom,…) kože in podkožja v lokalni anasteziji – klinasta ekscizija ali ablacija nohta v lokalni anesteziji
– izpiranje želodca
– vstavljanje/menjava nazogastrične sonde
– kateterizacija mehurja pri moškem

 

Nenujni hišni obisk

2,00 €/km

uporaba vozila dežurnega zdravnika
+ oskrba na terenu:
»Lažja«

200,00 €

brez oskrbe oz. zdrav. posega
»Srednja«

300,00 €

IV tekočine, imobilizacija, meritev vit. parametrov, manjši posegi, zdravniški pregled
»Težja«

400,00 €

oskrba politravme., reanimacija, RSI

 

Izdaja zdravniškega recepta 5,00 €/recept
Obisk brez pregleda
10,00 €

Cenik velja od 1.8.2021.