1. NA DRUŽABNIH PRIREDITVAH IN ŠPORTNIH OBJEKTIH NA TERENU

Ekipa NMP
nujno reševalno vozilo,
zdravnik, dva zdravstvena tehnika
Na delovni dan
od 7.00 – 20.00
Na praznik, sob., ned.
in v nočnem času od
20.00 – 7.00
Cena /uro v EUR 89,00 118,00

2. NA ŠPORTNIH PRIREDITVAH NA DRŽAVNEM NIVOJU

Ekipa NMP
nujno reševalno vozilo,
zdravnik, dva zdravstvena tehnika
Na delovni dan
od 7.00 – 20.00
Na praznik, sob., ned.
in v nočnem času od
20.00 – 7.00
Cena /uro v EUR 111,00 147,50

3. NA ŠPORTNIH PRIREDITVAH NA MEDNARODNEM NIVOJU

Ekipa NMP
nujno reševalno vozilo,
zdravnik, dva zdravstvena tehnika
Na delovni dan
od 7.00 – 20.00
Na praznik, sob., ned.
in v nočnem času od
20.00 – 7.00
Cena /uro v EUR 134,00 178,50

Posebej se zaračuna prevoz ekipe do/iz javne prireditve v višini 1,50 EUR/km in porabljen sanitetni material in zdravila.

Za naročilo potrebujete elektronski obrazec.

Izpolnjeno natisnite in pošljite na upravo zavoda najmanj mesec dni pred začetkom prireditve.

Cenik začne veljati 5.6.2013 in se uporablja za še ne sklenjene pogodbe.