1. NA DRUŽABNIH IN ŠPORTNIH PRIREDITVAH NA TERENU

 

Ekipa NMP
nujno reševalno vozilo,
zdravnik, dva zdravstvena tehnika
Na delovni dan
od 7.00 do 20.00
Na praznik, sob., ned.
in v nočnem času od 20.00 do 7.00
Cena /uro v EUR 130,00  200,00

Presoja zdravstvene ogroženosti na prireditvi:  40,00  EUR

Posebej se zaračuna prevoz ekipe do/iz javne prireditve v višini 2,00 EUR/km in porabljen sanitetni material in zdravila.

Za naročilo potrebujete elektronski obrazec.

Izpolnjeno natisnite in pošljite na upravo zavoda najmanj mesec dni pred začetkom prireditve.

Cenik začne veljati 1.3.2022 in se uporablja za še ne sklenjene pogodbe.