Prešernova 6/a, 5220 Tolmin
Mobitel: 031 612 069
Elektronski naslov: zvc@zd-tolmin.si