SLUŽBA NUJNE MEDICINSKE POMOČI (NMP) NA JAVNIH PRIREDITVAH

Pravna podlaga za izvajanje Službe NMP na javnih prireditvah je:

  • Pravilnik o SNMP, ki v 1. členu določa, da se zagotavljanje in financiranje NMP na takšnih prireditvah ureja s posebnim  dogovorom med organizatorjem prireditve in zdravstvenim zavodom, ki ima organizirano ekipo za izvajanje NMP v skladu s tem pravilnikom;
  • druga pravna podlaga za opravljanje zdravstvenega varstva na prireditvi je Zakon o javnih zbiranjih, ki nalaga organizatorjem (v primerih, ko gre za prireditev oz. shod za katerega je potrebno pridobiti dovoljenje), da morajo zagotoviti ukrepe za varnost življenja in zdravja udeležencev in drugih oseb.

Zdravstveni dom Tolmin ima organizirano ekipo Službe NMP. Izvajanje zdravstvenega varstva na prireditvi prevzame ZD Tolmin le, v kolikor organizator pred pričetkom prireditve:

  • izpolni obrazec za presojo prireditve,
  • podpiše pogodbo, ki jo pripravi izvajalec in
  • plača dogovorjen pogodbeni znesek

Zaradi lažje organizacije dela – priprave ekip, naprošamo organizatorje, da oddajo naročilo vsaj mesec dni pred prireditvijo. Za koordinacijo in izvajanje pogodbe je na strani ZD Tolmin odgovorna oseba vodja Reševalne službe ZD Tolmin, Jernej Fon.

Pogodbo v imenu zavoda podpiše direktor.
Zavod si pridržuje pravico, da ne sklene pogodbe v primeru, da oceni, da ne more zagotoviti zdravstvenega varstva na prireditvi.