KADRI IN ZAPOSLITVE

 

V zavodu je na dan 01.08.2023 zaposlenih 170 javnih uslužbencev:

 • Doktor medicine, specialist družinske medicine (7)
 • Doktor medicine, specializant družinske medicine (1)
 • Doktor medicine, specialist urgentne medicine (1)
 • Doktor medicine, specialist ginekolog (2)
 • Doktor medicine, specialist pediater (3)
 • Doktor medicine, specialist pnevmolog (1)
 • Doktor medicine, specialist psihiater (2)
 • Doktor medicine, specialist splošne medicine (6)
 • Doktor medicine, specialist interne medicine (1)
 • Doktor dentalne medicine (6)
 • Zobozdravstveni asistent (6)
 • Zobotehnik (1)
 • Diplomirana medicinska sestra (36)
 • Diplomirana medicinska sestra s specialnimi znanji (7)
 • Diplomirana babica (3)
 • srednja medicinska sestra – babica NPK (nacionalna poklicna kvalifikacija) (1)
 • Srednja medicinska sestra, tehnik/ca zdravstvene nege (13)
 • diplomirani zdravstvenik v reševalnem vozilu (8)
 • Tehnik zdravstvene nege v reševalnem vozilu (3)
 • Tehnik zdravstvene nege – NPK (nacionalna poklicna kvalifikacija) (11)
 • Voznik reševalec (1)
 • Dispečer (2)
 • Diplomirani fizioterapevt (6)
 • Višji fizioterapevt (1)
 • Diplomirani inženir radiološke tehnologije (2)
 • Specialist med. biokemije (1)
 • Univ. dipl. biolog, specializant s področja laboratorijske medicine (1)
 • Inženir kemijske tehnologije (1)
 • Tehnik laboratorijske medicine (5)
 • Univerzitetni diplomirani psiholog (2)
 • Mag. psihologije (1)
 • Diplomirani delovni terapevt (1)
 • Mag. socialni delavec (1)
 • Diplomirani socialni delavec (1)
 • Diplomirani inženir ekonomije (1)
 • Inženir ekonomije (2)
 • Upravno administrativni tehnik (2)
 • Administrator baze podatkov (1)
 • Računalniški tehnik (1)
 • Vzdrževalec – strojni tehnik (2)
 • Perica (3)
 • Snažilka (9)

Pri izvajanju programa sodelujejo tudi zunanji sodelavci:

 • Univerzitetni diplomirani psiholog, specialist klinične psihologije (1)
 • Doktor medicine, specialist ginekolog (1)
 • Doktor medicine, specialist interne medicine (1)
 • Doktor medicine, specialist medicine dela (2)
 • Doktor medicine, specialist nevrolog (1)
 • Doktor medicine, specialist okulist (1)
 • Doktor medicine, specialist ortoped (1)
 • Doktor medicine, specialist psihiater (1)
 • Doktor medicine, specialist rentgenolog (1)