KADRI IN ZAPOSLITVE

 

V zavodu je na dan 19.04.2019 zaposlenih 140 javnih uslužbencev:

 • Doktor medicine, specialist družinske medicine (6)
 • Doktor medicine, specializant družinske medicine (3)
 • Doktor medicine, specializant urgentne medicine (1)
 • Doktor medicine, specialist ginekolog (2)
 • Doktor medicine, specialist pediater (3)
 • Doktor medicine, specializant pediater (1)
 • Doktor medicine, specialist pnevmolog (1)
 • Doktor medicine, specialist psihiater (1)
 • Doktor medicine, specialist splošne medicine (6)
 • Doktor dentalne medicine (6)
 • Zobozdravstveni asistent (6)
 • Diplomirana medicinska sestra (24)
 • Diplomirana babica (2)
 • Višja medicinska sestra (4)
 • Višja medicinska sestra, specialist (1)
 • srednja medicinska sestra – babica NPK (nacionalna poklicna kvalifikacija) (1)
 • Srednja medicinska sestra, tehnik/ca zdravstvene nege (14)
 • diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik v urgentni dejavnosti (9)
 • Tehnik zdravstvene nege – reševalec (5)
 • Tehnik zdravstvene nege – NPK (nacionalna poklicna kvalifikacija) (12)
 • Dispečer (2)
 • Diplomirani fizioterapevt (4)
 • Višji fizioterapevt (2)
 • Diplomirani inženir radiološke tehnologije (1)
 • Specialist med. biokemije (1)
 • Inženir kemijske tehnologije (1)
 • Univ. dipl. biolog (1)
 • Tehnik laboratorijske medicine (4)
 • Diplomirani inženir ekonomije (1)
 • Inženir ekonomije (2)
 • Upravno administrativni tehnik (2)
 • Vzdrževalec – strojni tehnik (2)
 • Perica (3)
 • Snažilka (8)

Pri izvajanju programa sodelujejo tudi zunanji sodelavci:

 • Univerzitetni diplomirani psiholog, specialist klinične psihologije (1)
 • Doktor medicine, specialist ginekolog (1)
 • Doktor medicine, specialist interne medicine (1)
 • Doktor medicine, specialist medicine dela (2)
 • Doktor medicine, specialist nevrolog (1)
 • Doktor medicine, specialist okulist (1)
 • Doktor medicine, specialist ortoped (1)
 • Doktor medicine, specialist psihiater (2)
 • Doktor medicine, specialist rentgenolog (1)
 • Doktor dentalne medicine, specialist zobne in čeljustne ortodontije (1)