CENIK SAMOPLAČNIŠKIH STORITEV V DISPANZERJU  MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA

VRSTA PREGLEDA EUR
PREGLED SPECIALNI 40,18
PREGLED ŠOFERJA AMATERJA 20,09
VRSTA STORITVE
EUR
SPIROMETRIJA 13,23
RODATEST  4,86
ADG 25,65
ADAPTOMETRIJA – NIKTOMETRIJA 12,15
EKG   5,83
VIDNO POLJE / GOLDMAN 24,30
BITERMALNI KALORIČNI TEST PO HALLPIKE –
FITZGERALDU – VTG
42,04
SLIKANJE PRSNIH ORGANOV / 1P   7,16
SPRIČEVALO 17,06
LABORATORIJSKE STORITVE EUR
V. KRI IN ANTIKOAGUL.   2,51
HEMOGRAM   4,51
S – GLUKOZA   1,65
SR   1,43
S-HOLESTEROL   2,21
S-HOLESTEROL – HDL   2,57
S-TRIGLICERIDI   3,67
S-HOLESTEROL – LDL   0,38
S-SEČNINA  1,81
S-URAT   3,08
S-AST (GOT)   2,40
S-ALT (GPT)   2,40
S-GAMA – GT   3,59
S-ALKALNA FOSFATAZA   3,32
S-BILIRUBIN CEL.   2,75
S-BILIRUBIN DIR.   2,75
S-KREATININ   3,86
OSNOVNA ANALIZA URINA   6,45
U-SEDIMENT   2,84
PAX 5 IgE 43,74
PAX 6 IgE 43,74
CDT TEST 22,57
PLETIZMOGRAFIJA-ART. 37,37
DODATNE STORITVE
EUR
DMD OBRAZEC ZA IK 1/2 h 22,95
PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA IK 1h 45,90
OGLED DELOVNEGA MESTA 1/2 h 27,00
OGLED DELOVNEGA MESTA 1 URA 54,00
OCENA TVEGANJA I. 54,00
OCENA TVEGANJA II. 108,00
OCENA TVEGANJA III. 162,00
OKVIRNA ANALIZA IN ZDR. OCENA DELOVNEGA MESTA 102,60
ANALIZA ZDR. PREGLEDOV DO 100 OSEB 191,70

Cenik velja od 1.2.2013 dalje.