CENIK SAMOPLAČNIŠKIH STORITEV V DISPANZERJU  MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA

VRSTA PREGLEDA EUR
PREGLED SPECIALNI 40,18
PREGLED ŠOFERJA AMATERJA 20,09
VRSTA STORITVE
EUR
SPIROMETRIJA 13,23
RODATEST 7,29
ADG 25,65
ADAPTOMETRIJA – NIKTOMETRIJA 12,15
EKG   5,83
PERIMETRIJA 24,30
PERITEST 5,02
BITERMALNI FREKVENČNI VESTIBULAGRAM 42,04
RTG SLIKANJE PRSNIH ORGANOV
(V 2 PROJEKCIJAH Z ODČITKOM)
 28,08
OBREMENITVENO TESTIRANJE – CIKLOERGOMETRIJA 81,00
FLACKOV TEST 15,12
PSIHOLOŠKI PREGLED 30,02
SPRIČEVALO 17,06
LABORATORIJSKE STORITVE EUR
V. KRI IN ANTIKOAGUL.   2,51
HEMOGRAM   4,51
S – GLUKOZA   1,65
SR   1,43
S-HOLESTEROL   2,21
S-HOLESTEROL – HDL   2,57
S-TRIGLICERIDI   3,67
S-HOLESTEROL – LDL   0,38
S-SEČNINA  1,81
S-URAT   3,08
S-AST (GOT)   2,40
S-ALT (GPT)   2,40
S-GAMA – GT   3,59
S-ALKALNA FOSFATAZA   3,32
S-BILIRUBIN CEL.   2,75
S-BILIRUBIN DIR.   2,75
S-KREATININ   3,86
OSNOVNA ANALIZA URINA   6,45
U-SEDIMENT   2,84
PAX 5 IgE 43,74
PAX 6 IgE 43,74
CDT TEST 22,57
S – ŽELEZO 3,32
S – FERITIN 14,04
KRVNA SKUPINA 24,30
HEPATITIS B – anti HBs 8,99
HEPATITIS B – HBs Ag 8,99
HEPATITIS B – anti HBc 14,99
OŠPICE – IgG 12,99
TEST NA PSIHOAKTIVNE SNOVI V URINU 15,12
DODATNE STORITVE
EUR
DMD OBRAZEC ZA IK 1/2 h 22,95
PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA IK 1h 45,90
ZDRAVNIK URNA POSTAVKA 54,00
OCENA TVEGANJA I. 54,00
OCENA TVEGANJA II. 108,00
OCENA TVEGANJA III. 162,00
OKVIRNA ANALIZA IN ZDR. OCENA DELOVNEGA MESTA 102,60
ANALIZA ZDR. PREGLEDOV DO 100 OSEB 191,70
EKSPERTIZA ZA VERIFIKACIJO POKLICNE BOLEZNI 199,80

Cenik velja od 1.6.2022 dalje.