Branka Režun, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Prešernova 6/a, 5220 Tolmin
Telefon: 05 620 32 56

 

ORDINACIJSKI ČAS:

ponedeljek torek sreda četrtek  petek
13.00–20.30 /  / /

NAROČANJE: Osebno, po telefonu med ordinacijskim časom, prek pošte

 

ČAKALNA DOBA:
Trenutna čakalna doba za “HITRO” je 1 mesec, za “REDNO” je  3 mesece.
Čakalna doba po Pravilniku o najdaljših dopustnih čakalnih dobah je za “HITRO” do 3 mesece, za “REDNO” do 6 mesecev. 
Odgovorna oseba za čakalni seznam je Danila Rot, dipl. m. s..