Branka Režun, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Prešernova 6/a, 5220 Tolmin
Telefon: 05 388 11 20, 05 620 32 56

ORDINACIJSKI ČAS:

ponedeljek torek sreda četrtek  petek
13.00–20.30 /  / /

NAROČANJE:

ČAKALNA DOBA:
Trenutna čakalna doba za  “ZELO HITRO” je 14 dni, za “HITRO” je 5 mesecev, za “REDNO” je  5 mesecev.
Čakalna doba po Pravilniku o najdaljših dopustnih čakalnih dobah je za “ZELO HITRO” 14 dni  “HITRO” do 3 mesece, za “REDNO” do 6 mesecev. 
Odgovorna oseba za čakalni seznam je Janja Medic, t.z.n.

Čakalne dobe

Obvestilo o spremembah

Ambulanta za klinično psihologijo v mesecu juliju 2021 dela 05.07.2021.

Ostale dni je ambulanta zaprta.