Zdravko Kravanja, dr. med., spec. spl. med.

Kot 85, 5230 Bovec
Telefon: 05 620 33 22

MEDICINSKA SESTRA:
Barbara Jelinčič, sms

ORDINACIJSKI ČAS:

ponedeljek torek sreda četrtek petek
9.30 – 13.30 / 15.30 – 20.00 /

/

OPOMBE:
Na telefon smo dosegljivi v okviru celotnega ordinacijskega časa.

NAROČANJE:
Osebno, po telefonu ves ordinacijski čas, prek pošte, prek portala “Do zdravnika “.
Odgovorna oseba za čakalni seznam je Barbara Jelinčič.

ČAKALNA DOBA:
Čakalne dobe ni.

Število opredeljenih pacientov
Čakalne dobe