V Centru za duševno zdravje odraslih v ZD Tolmin po novem letu uvajamo novo dejavnost in sicer skupinsko obliko podpore in pomoči. V prihodnje se bo oblikovalo še več skupin, ki bodo naslavljale tudi druge težave ljudi, zaenkrat pa se odzivamo na zaznane potrebe na področju demence. Na terenu in v ambulantah se srečujemo z mnogimi pacienti z diagnozo demence in svojci, ki so zaradi bolezni njim bližnje osebe v stiski, zaradi česar smo se odločili ponuditi podporo v obliki informativno-podporne skupine za svojce oseb z demenco.

Skupina je namenjena svojcem, ki imajo v svoji sredi osebo z demenco. V sklopu sedmih kontinuiranih srečanj bodo dobili celostne informacije s strani psihiatrinje, psihologinje, delovne terapevtke in socialne delavke, ter imeli možnost pogovora o dilemah in stiskah, ki jih doživljajo v interakcijah s svojci.

Teme srečanj:

1. Srečanje: Predavanje v sodelovanju s psihiatrinjo (Informacije o bolezni)
2. Srečanje: Predavanje socialne delavke (Viri pomoči in uveljavljanje pravic oseb z demenco)
3. Srečanje: Predavanje socialne delavke (Komunikacija z osebo z demenco)

4. Srečanje: Predavanje v sodelovanju z delovno terapevtko (Varnost in prilagoditve domačega okolja za osebe z demenco)

5. Srečanje: Predavanje v sodelovanju s psihologinjo (Preprečevanje izgorelosti svojcev)

6. Srečanje: Tudi drugi se spopadajo s podobnimi težavami – zakladnica izkušenj svojcev oseb z demenco (Pogovor ob pregledu zgodb svojcev oseb z demenco iz literature)
7. srečanje: Zaključevanje skupine

Srečevanje skupine se bo začelo glede na prijave, predvidoma pa zadnji teden v januarju. Glede na število prijavljenih bo organizirana v vseh treh posoških občinah, Kobarid, Tolmin in Bovec. Prijave za skupino zbiramo na telefonski številki 05 620 33 13 ali preko e-pošte cdzo@zd-tolmin.si, tam ljudje tudi prejmejo dodatne informacije.

​Lepo vabljeni,

Patricija Kofol, mag. soc. del.

PRISPEVEK PRIMORSKI VAL