V Diagnostičnem laboratoriju Zdravstvenega doma Tolmin bomo dne 6. aprila, 2021 uvedli novo preiskavo določanje protiteles IgG proti virusu SARS-CoV-2.

Preiskavo izvajamo kot samoplačniško storitev enkrat tedensko, ob sredah.
Cena preiskave je 30,00 EUR.

Naročanje na preiskavo poteka v času naročanja za laboratorij, od 10.00 do 14.00, na telefonsko številko 05 620 33 09.

Izvid o prisotnosti protiteles IgG proti virusu SARS-CoV-2 služi predvsem za lastno uporabo in ni podlaga za izdajo potrdila o preboleli okužbi.
Rezultati so orientacijski, namenjeni preverjanju protitelesnega odziva na cepljenje ali po preboleli okužbi.

Priporočamo spremljanje trenda naraščanja ali padanja protiteles vedno v istem laboratoriju ali zdravstveni ustanovi.