Zobozdravstveno varstvo otrok in mladine v okviru Zdravstvenega doma Tolmin je del javne mreže zobozdravstvenega varstva.otrok zobar

Na področju občin Bovec, Kobarid in Tolmin delujejo štirje zobozdravstveni timi na različnih lokacijah:

Zobne ambulante za otroke in mladino sprejemajo otroke do dopolnjenega 18. leta starosti.
Otrokov izbrani zobozdravnik opravi vse potrebne preventivne in kurativne storitve. Po potrebi otroka napoti k specialistu.
Poudarek je na preventivi. Za otroke osnovnih in srednje šole izvajajo sistematske zobozdravstvene preglede.
Zobozdravniki podpirajo zdravstveno vzgojne in preventivne aktivnosti medicinske sestre iz Zdravstveno vzgojnega centra, ki predšolske in šolske otroke spodbuja in navaja na pravilno izvajanje ustne higiene.

Razpored za nujno zobozdravstveno pomoč 2017 (Kobarid, Bovec)
Razpored za nujno zobozdravstveno pomoč 2017 (Tolmin, Most na Soči)
Razpored dežurstev za zobozdravstvo za leto 2017

Katere zobozdravstvene storitve spadajo pod nujno zdravljenje?

Obseg nujnega zdravljenja opredeljujeta 100. in 157. člen  Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja.
V 186. Členu Pravil je Zavod opredelil nujne storitve v zobozdravstvu s terapevtsko, a ne diagnostično metodo.

Iz tega izhaja, da so nujne storitve v zobozdravstvu tiste, pri katerih je potrebna trepanacija, incizija ali ekstrakcija.
107. člen opredeljuje standard za njihovo izvajanje.