Zdravstveno varstvo otrok in šolske mladine zagotavlja z dispanzerskim pristopom celovito in stalno zdravstveno oskrbo za otroke in mladino do 19. leta starosti. Osnovna naloga dispanzerja je skrb za zdravje otrok, ki se izvaja s preventivnim in kurativnim delovanjem.

Na terenu, ki ga pokriva Zdravstveni dom Tolmin, ordinirajo trije  zdravstveni timi na štirih lokacijah:

ZD TOLMIN,Prešernova 6/a, 5220 Tolmin
DISPANZER ZA OTROKE TOLMIN – Marjetka Žefran Drole, dr. med., spec. ped.
DISPANZER ZA ŠOLSKO MLADINO – Maruša Kunaver Tašič, dr. med., spec. ped.

ZP KOBARID, Trg svobode 3/a, 5222 Kobarid
DISPANZER ZA OTROKE – Miranda Leban, dr.med., spec.ped.

ZP BOVEC, Kot 85; 5230 Bovec
DISPANZER ZA OTROKE – Miranda Leban, dr.med., spec.ped.

ZP PODBRDO, Podbrdo 73/a; 5243 Podbrdo; tel 05 388 8018
DISPANZER ZA OTROKE – Marjetka Žefran Drole, dr. med., spec. ped.

Področja dela so:

  •  kurativna dejavnost za predšolske in šolske otroke, mladostnike ter študente
  •  preventivna dejavnost