Ambulante splošne medicine zagotavljajo osebno, primarno in kontinuirano oskrbo posameznikom, družinam in prebivalstvu ne glede na starost, spol in bolezen. Delo ambulant poteka v ordinacijah in na domu pacienta.
Nosilec dejavnosti je zdravnik splošne medicine, ki je usposobljen za delo v prvi liniji sistema zdravstvenega varstva. Nudi zdravstveno oskrbo vseh morebitnih zdravstvenih težav neposredno ali preko storitev drugih v mejah razpoložljivih sredstev v okviru sistema zdravstvenega varstva. Deluje v zdravstvenem timu, ki vključuje medicinsko sestro.

V okviru Zdravstvenega doma Tolmin deluje 11  zdravstvenih timov na različnih lokacijah:

Področja dela v splošni ambulanti:

  • Pospeševanje zdravja in preprečevanje bolezni
  • Zdravljenje bolezni
  • Paliativna oskrba