Reševalna služba Zdravstvenega doma Tolmin izvaja reševalne prevoze pacientov v okviru pravic, ki jih določa osnovno zdravstveno zavarovanje.
Prav tako zagotavlja samoplačniške prevoze doma in v tujini.

Teren, ki ga reševalna služba pokriva je obsežno področje občin Bovca, Kobarida in Tolmina. Poleg težke dostopnosti višje ležečih krajev je naša posebnost tudi velika oddaljenost od bolnišnice. Temu ustrezno imamo vozni park (6 vozil), ki ga sproti posodabljamo. Vozila so sodobno opremljena z vso potrebno medicinsko opremo.

vozni park nmp

Dejavnosti reševalne službe so:

  • Urgentni reševalni prevozi v sodelovanju s službo Splošne nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Tolmin;
  • Nujni reševalni prevozi
  • Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem
  • Sanitetni reševalni prevozi
  • Samoplačniški prevozi
  • Zagotavljanje nujne medicinske pomoči na prireditvah v sodelovanju s  službo Splošne nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Tolmin

Med nenujne in sanitetne prevoze spadajo prevozi na kontrolne preglede, premestitve iz bolnišnic, prevozi onkoloških bolnikov na obsevanja oz. kemoterapijo in prevozi dializnih bolnikov v dializni center. To so prevozi, ki so znani vnaprej.

Pravico do prevoza z reševalnim ali sanitetnim vozilom vam odredi zdravnik.
Prevoz naroči medicinska sestra v ambulanti.
Reševalni prevoz mora biti naročen najkasneje en dan prej do 14. ure.
V nasprotnem primeru ne zagotavljamo prevoza.

V skladu z navodili ZZZS, mora pacient med prevozom imeti pri sebi:
–  nalog za prevoz, ki ga izda osebni ali lečeči zdravnik; na nalogu je opredeljeno, ali gre za prevoz pacienta samo do zdravstvene ustanove ali vključuje tudi povratek domov;
–  kartico zdravstvenega zavarovanja.

Reševalni prevoz se po pravilih ZZZS opravi do najbližje ustrezne zdravstvene ustanove.
Če želi bolnik na lastno željo v drugo ustanovo, mora razliko v strošku prevoza doplačati sam po veljavnem ceniku.

Cenik in naročilnica za izvajanje nadzora na prireditvah