Psihiatrično obravnavo pacientov v Zgornjem Posočju zagotavlja več nosilcev te specialistične dejavnosti, delujejo v okviru javne zdravstvene mreže ali pa so zasebniki s koncesijo. Vsi opravljajo za paciente storitve, ki so del osnovnega zdravstvenega varstva in jih financira Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Zdravstveni dom Tolmin ima v okviru javne mreže ordinacije na treh lokacijah:

V prostorih Zdravstvenega doma v Tolminu imata svojo ordinacijo: