Patronažna služba Zdravstvenega doma Tolmin je samostojna organizacijska enota osnovnega zdravstvenega varstva. Izvaja patronažno varstvo na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin.

Nosilke dejavnosti so patronažne medicinske sestre z višjo ali visoko izobrazbo:

  • ZD TOLMIN, Prešernova 6/a, 5220 Tolmin; tel.:05 620 32 95
  • ZP KOBARID, Trg svobode 3/a, 5222 Kobarid; tel.: 05 620 33 37 
  • ZP BOVEC, Kot 85; 5230 Bovec; tel.: 05 620 33 25

Področja dela patronažne zdravstvene nege:

  • zdravstveno – socialna obravnava posameznika, družine in skupnosti
  • zdravstvena nega otročnice in novorojenčka na domu
  • zdravstvena nega bolnika na domu

Običajno ima vsaka izvajalka patronažne zdravstvene nege svoje krajevno območje, na katerem izvaja kurativne patronažne obiske po naročilu zdravnika in preventivne patronažne obiske, ki jih načrtuje v okviru zdravstvene zakonodaje in Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Pacienti, ki nimajo urejenega osnovnega zdravstvenega zavarovanja ali pa želijo patronažni obisk izven programa, ki je dogovorjen z zdravstveno zavarovalnico, so samoplačniki. Cena obiska za paciente, ki so od  lokacije patronažne medicinske sestre oddaljeni do 15 kilometrov, je 34,25 eur; za tiste, ki so oddaljeni več kot 15 kilometrov, je cena patronažnega obiska 45,50 eur.

Patronažno varstvo je organizirano tako, da je zagotovljena neprekinjena zdravstvena nega.

Ob sobotah, nedeljah in praznikih je organizirano dežurstvo po razporedu:

POPOLDANSKA SLUŽBA V  NOVEMBRU 2019

Popoldanska služba do 19. ure:

 TOLMINKOBARID - BOVEC
PONEDELJEKLaščak BojanaKadenšek Karmen
TOREKKovačič AnamarijaKuk Papić Nada
SREDABenedejčič MarjaPavlin Gabrijela
ČETRTEKCencič Mojca, Šturm Kranjc MiraOmejc Tivadar Vida
PETEKdežurna sestradežurna sestra

Dežurstvo: sobota od 7.00 do 15.00, nedelja in prazniki od 8.00 do 12.00:

 TOLMINKOBARID - BOVEC
02.11. in 03. 11. 2019Cenčič MojcaKuk Papić Nada
09.in 10. 11. 2019Laščak Bojana
Pavlin Gabrijela
16.in 17. 11. 2019Kovačič AnamarijaKadenšek Karmen
23.in 24. 11. 2019Šturm Kranjc Mira
Kuk Papić Nada
30.11. in 01. 12. 2019
Cenčič Mojca
Pavlin Gabrijela

Patronažne medicinske sestre so dosegljive na telefonu:

KOVAČIČ ANAMARIJA 041/602-808
CENCIČ MOJCA 031/612-060
BENEDEJČIČ MARJA 031/612-061
ŠTURM KRANJC MIRA 031/612-062
LAŠČAK BOJANA 031/612-063
PAVLIN GABRIJELA 031/612-064
KUK PAPIČ NADA 031/612-065
OMEJC TIVADAR VIDA 031/612-066
KADENŠEK KARMEN 051/308-682

Obisk pri otročnici in novorojenčku po prihodu iz porodnišnice je opravljen v 24. urah pod pogojem, da nas svojci obvestijo.

Kontakt je možen preko stacionarnega telefona od ponedeljka do petka med 7.00 in 8.00. Prav tako lahko v tem času vzpostavite osebni stik na sedežu Patronažne službe v ZD Tolmin (zgornja stavba, 1. nadstropje levo) in v dislociranih enotah v prostorih zdravstvene postaje Bovec in Kobarid.

V času terenskega dela je patronažna medicinska sestra dosegljiva na svoji mobilni številki.
Zaradi narave svojega dela se vedno ne oglaša takoj – pokliče vas na izpisano številko takoj, ko je možno.