Splošna nujna medicinska pomoč Zdravstvenega doma Tolmin je za prebivalce v Zgornjem Posočju  organizirana neprekinjeno, 24 ur dnevno in pokriva teren v velikosti skoraj 1000 kvadratnih kilometrov.

Zagotavlja izvajanje nujnih ukrepov zdravnika in njegove ekipe pri osebi:
–    ki je zaradi bolezni ali poškodbe neposredno vitalno ogrožena;
–    ki ima bolezenske znake, ki kažejo, da bi v kratkem času do take ogroženosti lahko prišlo.

Ker je nujna medicinska pomoč namenjena pacientom, ki potrebujejo zdravstveno oskrbo takoj, se izvaja:

Kontaktna telefonska številka:
112 – KLIC V SILI za življenje ogrožujoča stanja.
05 388 11 20 – DEŽURNA SLUŽBA