Diagnostični laboratorij
Zdravstvenega doma Tolmin opravlja laboratorijsko diagnostično dejavnost na primarni ravni zdravstvenega varstva. Laboratorijski izvid je zdravniku v pomoč pri ugotavljanju zdravstvenega stanja preiskovanca, pri postavljanju diagnoze in spremljanju zdravljenja.

hand holding a tube test

V okviru pravic iz osnovnega zdravstvenega zavarovanja so storitve zagotovljene:

  • pacientom, ki jih v laboratorij napoti osebni zdravnik iz Zdravstvenega doma Tolmin;
  • pacientom, ki jih napoti zunanji naročnik – Medicus partner d.o.o.

Vsi ostali uporabniki so samoplačniki in zanje velja cenik storitev.

Laboratorij Zdravstvenega doma Tolmin izvaja:


Vodja laboratorijske diagnostike:
Mag. Klementina Berce, spec. med. biokemije, EurClinChem

Elektronski naslov: klementina.berce@zd-tolmin.si