Klinična psihologija je za paciente v Zgornjem Posočju v okviru javne zdravstvene mreže dostopna v Zdravstvenem  domu Tolmin.

Nosilka dejavnosti je Branka Režun, klinični psihologinja

Področja delovanja kliničnega psihologa:

  • diagnostika, psihoterapija in rehabilitacija ljudi z različnimi oblikami duševnih motenj;
  • izvajanje preventivnih ukrepov:
    – obravnava za obvladovanja stresa in čustev kot so tesnoba, strah,  žalost…
    – obravnava za spreminjanje nefunkcionalnega vedenja, za reševanje težav v osebnem in poklicnem življenju in boljše odzivanje na življenjske težave.

Potrebna je napotitev osebnega zdravnika.