CENIK  STORITEV  RTG SLIKANJA ZA SAMOPLAČNIKE IN ZUNANJE NAROČNIKE – IZVAJALCE ZDRAVSTVENIH STORITEV
VKLJUČENE V MREŽO JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE

STORITEV EUR 
SPECIALNO SLIKANJE V ENI PROJEKCIJI 15,00
SLIKANJE V DVEH PROJEKCIJAH 25,00
SLIKANJE ZOBNE KRONE 10,00
SLIKANJE ZOB 15,00
PARALELNI POSNETEK ZOB 15,00
ORTOPAN 25,00
TELERENTGEN SLIKANJE GLAVE 35,00
RENTGENOGRAM PRSNIH ORGANOV 20,00
IZDELAVA ZGOŠČENKE (CD) 1,00

Cenik velja od 10.6.2016.