CENIK  STORITEV  RTG SLIKANJA ZA SAMOPLAČNIKE IN ZUNANJE NAROČNIKE – IZVAJALCE ZDRAVSTVENIH STORITEV
VKLJUČENE V MREŽO JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE

STORITEV EUR 
SPECIALNO SLIKANJE V ENI PROJEKCIJI 15,00
SLIKANJE V DVEH PROJEKCIJAH 25,00
SLIKANJE ZOBNE KRONE 10,00
SLIKANJE ZOB 15,00
PARALELNI POSNETEK ZOB 15,00
ORTOPAN 30,00
TELERENTGEN SLIKANJE GLAVE 35,00
IZDELAVA ZGOŠČENKE (CD) 2,50

Cenik velja od 01.02.2023