CENIK SAMOPLAČNIŠKIH STORITEV V AMBULANTI

STORITEV CENA V EUR
ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO (za zavarovalnico) 126,00
PRIJAVA TELESNE OKVARE (invalidska ocena) 48,00
DODATEK ZA TUJO POMOČ IN POSTREŽBO 57,00
ZDRAVNIŠKO POTRDILO IZDANO NA PODLAGI ZDR. DOKUMENTACIJE IN DRUGA POTRDILA 10,00
FOTOKOPIRANJE KARTOTEKE ZA ZAVAROVALNICO
(za odškodninski zahtevek)
5,00
FOTOKOPIJA IZVIDA 0,10
CEPLJENJE CENA V EUR
APLIKACIJA CEPIVA 10,00
BOOSTRIX 16,00
ENCEPUR 0,75 mikrograma/0,25 ml za otroke 12,00
ENGERIX- B20  HEPATITIS B za odrasle 15,00
FSME IMMUN 0,25 ml  za otroke 13,00
FSME IMMUN 0,5 ml  za odrasle 13,00
GARDASIL 9  HPV 55,00
HAVRIX 1440  HEPATITIS A za odrasle 21,00
HAVRIX 720  HEPATITIS A za otroke 18,00
NIMENRIX  MENINGOKOK 30,00
PRIORIX OMR ZA ODRASLE 7,00
PNEUMOVAX 23  PNEVMOKOK 18,00
PREVENAR 13  PNEVMOKOK 31,00
Pro QUAD  OMR, VARICELLA 56,00
ROTARIX  ROTAVIRUS 61,00
SYNFLORIX  PNEVMOKOK 27,00
TWINRIX HEPATITIS A in B za odrasle 48,00
TYPHIM Vi  TIFUS 18,00
VARIVAX  VARICELLA 35,00
TD-pur 5,00
ENCEPUR za odrasle 1,5 mikrograma/0,5 ml 27,00
PREVENAR 13 31,00
PNEUMOVAX 23 18,00
PENTAXIM 15,00
Bexsero 80,00

CENIK SAMOPLAČNIŠKIH STORITEV ZA LABORATORIJSKE
PREISKAVE PRI ZUNANJIH IZVAJALCIH

PREISKAVA CENA Z ODVZEMOM KRVI IN ODPOŠILJANJE V EUR CENA BREZ ODVZEMA KRVI IN ODPOŠILJANJE V EUR
KRVNA SKUPINA 24,00

19,00

HEPATITIS C 31,00 26,00
BORELLIA 55,00 51,00
FOLNA KISLINA 17,00 13,00
VITAMIN B12 17,00 13,00
25-HIDROKSI VITAMIN D 22,00 18,00
FERITIN 13,00   9,00
TRANSFERIN   8,00   4,00
Mg   7,00   3,00
FOSFAT ANORGANSKI   7,00   3,00
Nt-pro BNP 19,00 15,00
CEA 17,00 13,00
CA-125 19,00 15,00
CA 19-9 23,00 19,00
CA 15-3 17,00 13,00
FSH 18,00 14,00
LH 13,00   9,00
PRL 13,00   9,00
ESTRADIOL 18,00 14,00
TESTOSTERON 13,00   9,00
PROGESTERON 18,00 14,00
ß – HCG 16,00 12,00
PROTEINOGRAM 10,00   6,00
EMA 45,00 41,00
TTG 87,00 83,00
DIGOKSIN 30,00 26,00
Ig OŠPICE 16,22 12,22
Ig VARICELLA 28,43 24,43
Ig STEKLINA VIRUS 60,00 49,00

Cene samoplačniških preiskav pri zunanjih izvajalcih se spremenijo
v primeru spremembe cene zunanjega izvajalca.

Cenik velja od 20.12.2019 dalje.