CENIK SAMOPLAČNIŠKIH STORITEV V AMBULANTI ZA MEDICINSKO HIPNOZO

STORITEV

EUR

MEDICINSKA HIPNOZA

60,00

Cenik velja od 1.1.2019.