CENIK MRLIŠKIH PREGLEDOV

VRSTA

EUR

CD MRLIŠKI OGLED II** 113,40
CE KRAJEVNI MRLIŠKI OGLED II** 201,60
C3 MRLIŠKI OGLED  I*   56,70
C4 KRAJEVNI MRLIŠKI OGLED  I* 100,80
SLUŽBENO VOZILO 0,37 /km

* Mrliški ogled I ali krajevni mrliški ogled I: opravljen na delovni dan,
   od ponedeljka do  petka med 7.00 in 20.00;

** Mrliški ogled II ali krajevni mrliški ogled II: pregled, opravljen izven
    časovnega termina pod oznako I