Spoštovani pacienti in obiskovalci prostorov ZD Tolmin,

ponovno vas naprošamo, da v času obiskov prostorov ZD Tolmin, ki se do nadaljnjega nahajajo Na Logu oz. Pod klancem (ambulante za otroke in mladino ter fizioterapija), za parkiranje uporabljate temu namenjene javne površine v okolici ambulant.

V neposredni bližini je namreč velik del parkirišč in zunanjih površin v zasebni lasti, kar je tudi ustrezno označeno. Neupravičena raba teh površin povzroča lastnikom težave pri opravljanju lastnih dejavnosti, predmetne težave pa posledično lahko postanejo moteče tudi za opravljanje dejavnosti ZD Tolmin.
Določeno število javnih parkirnih mest vam je na voljo tik pred vhodom v omenjene prostore ZD Tolmin (označeni z modro barvo), poleg tega pa je na širšem območju Na Logu (v oddaljenosti nekaj 10 metrov) na več mestih razpoložljivo večje število ustreznih parkirnih površin. Zato vas ponovno prosimo, da se poslužujete teh parkirnih mest.
V primeru nepravilnega parkiranja ZD Tolmin ne bo odgovarjal za morebitne kršitve oz. kazni.

S spoštovanjem,
ZD Tolmin