V našem zavodu smo s 15. oktobrom 2015 pričeli z vzporednim predpisovanjem elektronskega recepta. To pomeni, da vam zdravnik še vedno predpiše zdravila na klasični papirnati recept obenem pa v centralno zdravstveno omrežje zNet pošlje tudi recept v elektronski obliki – tako imenovani eRecept. Prehodno obdobje bo trajalo do 2. novembra 2015. Po tem datumu papirnatega recepta ne boste več prejeli v roke ampak boste za prevzem zdravila v lekarni potrebovali le še vašo kartico zdravstvenega zavarovanja. Aktivno potekajo tudi priprave za uvedbo elektronske napotnice in elektronskega naročanja k specialistu.

Nacionalni projekt eZdravje z učinkovito obliko elektronskih rešitev prinaša večjo varnost in kakovost izvajanja zdravstvenih storitev. Sistemska izvedba vseh podprojektov eZdravja se je začela v letu 2008, leta 2011 pa je bil na Ministrstvu za zdravje ustanovljen tudi sektor eZdravje, ki je pospešil načrtovanje, izvedbo, pilotne projekte in uvajanje rešitev v zdravstveni sistem. Danes v okviru eZdravja že deluje vseh 17 aplikacij, ki so vse uspešno prestale pilotne faze in se postopoma širijo v uporabo po celi Sloveniji. Nekatere med njimi, kot je na primer TeleKap, pa imajo za sabo že izjemno uspešne rezultate.

Informatizacijo slovenskega zdravstvenega sistema sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, s 15-odstotnim financiranjem pa sodeluje Republika Slovenija.

Prednosti eZdravja

eZdravje dolgoročno prinaša zmanjšanje administrativnih stroškov ter učinkovito obvladovanje zajetnih zdravstvenih in z zdravstvom povezanih podatkov ter informacij. Informatizacija omogoča nemoteno komunikacijo, varno in sledljivo izmenjavo podatkov ter elektronske dokumentacije med izvajalci zdravstvene dejavnosti.