PULMOLOŠKA IN DIABETOLOŠKA AMBULANTA

//PULMOLOŠKA IN DIABETOLOŠKA AMBULANTA
PULMOLOŠKA IN DIABETOLOŠKA AMBULANTA 2017-12-12T08:59:51+00:00

Gaudencio Lucas Triep, dr. med., spec. pnevmolog

Prešernova 6/a, 5220 Tolmin
Telefon: 05 620 33 02
Elektronski naslov: internist.tolmin@zd-tolmin.si

MEDICINSKA SESTRA
Marta Rustja, dipl.m.s
Suzana Jug, sms

ORDINACIJSKI ČAS DIABETOLOŠKA AMBULANTA:

ponedeljek torek sreda četrtek* petek
10.15 – 14.00 7.00 – 11.00 / 7.00 – 13.30 /

ORDINACIJSKI ČAS PULMOLOŠKA AMBULANTA:

ponedeljek torek sreda četrtek petek
14.00 – 20.30 11.00 – 13.15 7.00 – 15.00 / 7.00 – 15.00
Malica: Ponedeljek od 15.00 do 15.30, torek, sreda, četrtek in petek od 11.00 do 11.30. 
Zaradi narave dela je možen časovni zamik malice.

* Ob četrtkih od 7.00 do 12.00 nadomešča v ambulanti Dejan Fabčič, dr. med., spec. int.

Pacienti imajo možnost, da se naročijo za samoplačniško obravnavo.

ČAKALNE DOBE:
Trenutna čakalna doba za “HITRO” je 1 mesec, za “REDNO” je 1 mesec.
Čakalna doba po Pravilniku o najdaljših dopustnih čakalnih dobah je za “HITRO” do 3 mesece, za “REDNO” do 6 mesecev.
Odgovorna oseba za čakalni seznam je Suzana Jug, sms.