PULMOLOŠKA IN DIABETOLOŠKA AMBULANTA

//PULMOLOŠKA IN DIABETOLOŠKA AMBULANTA
PULMOLOŠKA IN DIABETOLOŠKA AMBULANTA 2018-11-05T15:24:28+00:00

Gaudencio Lucas Triep, dr. med., spec. pnevmolog

Prešernova 6/a, 5220 Tolmin
Telefon: 05 620 33 02
Elektronski naslov: internist.tolmin@zd-tolmin.si

MEDICINSKA SESTRA
Marta Rustja, dipl.m.s
Suzana Jug, sms

ORDINACIJSKI ČAS DIABETOLOŠKA AMBULANTA:

ponedeljek torek sreda četrtek* petek
/ 7.00 – 14.00 / 7.00 – 13.30 /

ORDINACIJSKI ČAS PULMOLOŠKA AMBULANTA:

ponedeljek torek sreda četrtek petek
11.50 – 20.30 / 7.45 – 14.45 / 7.45 – 14.45
Malica: Ponedeljek od 15.00 do 15.30, torek, sreda, četrtek in petek od 11.00 do 11.30. 
Zaradi narave dela je možen časovni zamik malice.
Na telefon smo dosegljivi vsak dan v okviru celotnega ordinacijskega časa, razen v času malice.

* Ob četrtkih od 7.00 do 12.00 nadomešča v ambulanti Dejan Fabčič, dr. med., spec. int.

Pacienti imajo možnost, da se naročijo za samoplačniško obravnavo.

ČAKALNE DOBE:
Trenutna čakalna doba za “ZELO HITRO” je 10 dni, “HITRO” je 1 mesec, za “REDNO” je 1 mesec.
Čakalna doba po Pravilniku o najdaljših dopustnih čakalnih dobah je za “ZELO HITRO” 14 dni,  “HITRO” do 3 mesece, za “REDNO” do 6 mesecev.
Odgovorna oseba za čakalni seznam je Suzana Jug, sms.