Naše čakalne dobe

/Naše čakalne dobe
Naše čakalne dobe 2018-04-05T23:53:19+00:00

NAŠE ČAKALNE DOBE IN NAROČANJE PACIENTOV NA ZDRAVSTVENE STORITVE

Na podlagi 8. člena (1.odstavek) Pravilnika o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov smo v Zdravstvenem domu Tolmin določili odgovorne osebe za vodenje čakalnih seznamov, ki  skladno z 9. členom (6. Odstavek ) tega pravilnika na vidnem mestu v čakalnici in na spletni strani zavoda obveščajo o najdaljših čakalnih dobah za posamezno stopnjo nujnosti.

Za usklajevanje poročanja odgovornih oseb in posredovanje podatkov je zavod imenoval koordinatorja, Melito Kanalec Podgornik, dipl. m. s.

Način naročanja:

  • osebno
  • po telefonu
  • po e-pošti

Za zdravstvene storitve specialističnih ambulant si pacient rezervira termin v specialistični ambulanti ali pri dispečerju (telefonska centrala).
Po predložitvi napotnice (osebno ali po pošti) v roku 5 dni po rezervaciji termina sledi potrditev datuma in ure pregleda.

SEZNAM SPECIALISTIČNIH AMBULANT:

  • Internistična ambulanta
  • Diabetološka ambulanta
  • Ortopedska ambulanta
  • Nevrološka ambulanta (EMG)
  • Okulistična ambulanta
  • Psihiatrična ambulanta
  • Psiholog

Pacient, ki  ki je na čakalnem seznamu in iz opravičljivih razlogov ne pride na pregled, se lahko ustno ali pisno opraviči. S tem si zagotovi  naslednji, časovno najbližji razpoložljiv termin.

Če pacient  ni prišel na pregled in svoje odsotnosti ni opravičil, ga odgovorna oseba 15. dan od načrtovanega pregleda izbriše iz seznama in to zabeleži v zdravstveno dokumentacijo.

Pregled (zdravstvena storitev), za katerega je izdana napotnica s stopnjo nujnosti »NUJNO«, se izvede v roku 24 ur oz. se pacienta napoti v drugo ustanovo, ki to lahko izvede.

Čakalne dobe na dan 1.4.2018:

AMBULANTA ODGOVORNA OSEBA HITRO REDNO
PULMOLOŠKA AMBULANTA Suzana Jug, sms 12 dni  56 dni
DIABETOLOŠKA AMBULANTA Suzana Jug, sms 32 dni  15 dni
ORTOPEDSKA AMBULANTA Barbara Jelinčič, zt  85 dni 116 dni
NEVROFIZIOLOŠKA  AMBULANTA (EMG) Martina Klobučar, sms 105 dni  106 dni
OKULISTIČNA AMBULANTA Melita Podgornik Kanalec, dipl.m.s.  89 dni 73 dni
PSIHIATRIČNA AMBULANTA BOVEC Bibijana Flajs, sms 19 dni 0 dni
PSIHIATRIČNA AMBULANTA KOBARID Bibijana Flajs, sms  33 dni 0 dni
PSIHIATRIČNA AMBULANTA TOLMIN Bibijana Flajs, sms 27 dni  0 dni
KLINIČNI PSIHOLOG
Branka Režun
Danila Rot, dipl. m.s. Po dogovoru z klin. psih. 72 dni
FTH TOLMIN Lara Batuž, dipl. fiziot. 60 dni  97 dni
FTH BOVEC Lojze Beguš, viš.fiziot.  30 dni 60 dni
RTG SKELETA Martina Klobučar, sms 34 dni 50 dni

Vse ostale službe, ki paciente naročajo in nimajo čakalne dobe, niso posebej navedene v razpredelnici.
Vsi pregledi so v teh ambulantah izvedeni v sedmih dneh po predhodnem naročilu.