Naše čakalne dobe

/Naše čakalne dobe
Naše čakalne dobe 2018-09-03T13:52:02+00:00

NAŠE ČAKALNE DOBE IN NAROČANJE PACIENTOV NA ZDRAVSTVENE STORITVE

Dne 21.1.2018 je stopil v veljavo Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pacientovih pravicah ter Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah.

Koordinator za poročanje, posredovanje in objavo podatkov je Melita Podgornik Kanalec, dipl. m. s.

Na novo je uveden pojem napotna listina, ki zajema tako napotnice kot delovne naloge ter uvaja novosti glede napotovanja pacientov:

 1. Določene so najdaljše dopustne čakalne dobe za posamezno vrsto zdravstvene storitve glede na stopnjo nujnosti:
 • NUJNO – nujna medicinska pomoč, nujno zdravljenje v 24 urah. Zdravstvena storitev, ki je označena s stopnjo nujnosti »nujno«, se izvede najpozneje v 24 urah in ni predmet čakalne dobe oziroma čakalnega seznama. Če je na vaši napotnici stopnja nujnosti označena z »nujno«, vam svetujemo, da se z napotnico in kartico zdravstvenega zavarovanja osebno zglasitev naši specialistični ambulanti.
 • ZELO HITRO – storitev mora biti opravljena v roku 14 dni,
 • HITRO – storitev mora biti opravljena v roku 3 mesecev
 • REDNO – storitev mora biti opravljena v roku 6 mesecev.

Najdaljše dopustne čakalne dobe ne veljajo za kontrolne preglede.

 1. 2. Določeni so roki za predložitev napotne listine izvajalcu, pacient  mora izvajalcu predložiti napotno listino:
 • s stopnjo nujnosti nujno: najpozneje naslednji dan (v 24 urah)
 • s stopnjo nujnosti ZELO HITRO: v 5 dneh
 • s stopnjo nujnosti HITRO in REDNO: v 14 dneh po njeni izdaji

V kolikor napotna listina ni oddana v tem roku, preneha veljati.
Pacienta z napotno listino,  predloženo po izteku rokov 5/14 dni od izdaje, se ne uvrsti na čakalni seznam oziroma se mu ne opravi zdravstvena storitev.

Ti roki ne veljajo za napotne listine za KONTROLNI pregled (ali je napotnica izdana za kontrolni pregled ali ne, je razvidno iz šifre zdravstvene storitve K – kontrolni pregled).

Pacient lahko termin odpove le enkrat, a mora to narediti najpozneje 10 dni pred terminom.

Več na spletni strani: https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/pravice_zdravstvenih_storitev/cakalne_dobe

Način naročanja:

 • osebno med ordinacijskim časom
 • telefonsko, v okviru ordinacijskega časa
 • elektronsko prek sistema e – naročanje
 • prek elektronske pošte
 • prek pošte

Za zdravstvene storitve specialističnih ambulant si pacient rezervira termin v specialistični ambulanti ali pri dispečerju (telefonska centrala).

SEZNAM SPECIALISTIČNIH  AMBULANT:

 • Pulmološka ambulanta
 • Diabetološka ambulanta
 • Ortopedska ambulanta
 • Nevrofiziološka ambulanta (EMG)
 • Okulistična ambulanta
 • Psihiatrična ambulanta
 • Klinična psihologija

Čakalne dobe na dan 1.9.2018:

AMBULANTA ODGOVORNA OSEBA  ZELO HITRO HITRO REDNO
PULMOLOŠKA AMBULANTA Suzana Jug, sms  0 dni  56 dni  95 dni
DIABETOLOŠKA AMBULANTA Suzana Jug, sms  0 dni  66 dni  108 dni
ORTOPEDSKA AMBULANTA Barbara Jelinčič, zt  0 dni  81 dni  132 dni
NEVROFIZIOLOŠKA  AMBULANTA (EMG) Martina Klobučar, sms  25 dni  103 dni  120 dni
OKULISTIČNA AMBULANTA Melita Podgornik Kanalec, dipl.m.s.  4  96 dni  146 dni
PSIHIATRIČNA AMBULANTA BOVEC Bibijana Flajs, sms  0 dni  182 dni  104 dni
PSIHIATRIČNA AMBULANTA KOBARID Bibijana Flajs, sms  0 dni  0 dni  0 dni
PSIHIATRIČNA AMBULANTA TOLMIN Bibijana Flajs, sms  0 dni  58 dni  0 dni
KLINIČNI PSIHOLOG
Branka Režun
Danila Rot, dipl. m.s. Po   dogovoru   s     klin. psih. Po  dogovoru   s     klin. psih.  52 dni
FTH TOLMIN Anita Lipušček, dipl. fiziot.  4 dni  57 dni  109 dni
FTH BOVEC Lojze Beguš, viš.fiziot.  2 dni  30 dni  60 dni
RTG SKELETA Martina Klobučar, sms  0 dni  51 dni  54 dni

Vse ostale službe, ki paciente naročajo in nimajo čakalne dobe, niso posebej navedene v razpredelnici.
Vsi pregledi so v teh ambulantah izvedeni v sedmih dneh po predhodnem naročilu.