V letu 2011 se javni zavod ZD Tolmin vključuje v projekt za pridobitev certifikata sistema vodenja kakovosti za doseganje poslovne uspešnosti ISO9001:2008.