KADRI IN ZAPOSLITVE

V zavodu je na dan 01.03.2016  zaposlenih 131 javnih uslužbencev:

 • Doktor medicine (1)
 • Doktor medicine, specialist družinske medicine (4)
 • Doktor medicine, specializant družinske medicine (3)
 • Doktor medicine, specialist ginekolog (1)
 • Doktor medicine, specializant ginekolog (1)
 • Doktor medicine, specialist interne medicine (1)
 • Doktor medicine, specialist pediater (3)
 • Doktor medicine, specializant pediater (2)
 • Doktor medicine, specialist pnevmolog (1)
 • Doktor medicine, specialist psihiater (1)
 • Doktor medicine, specialist splošne medicine (6)
 • Doktor dentalne medicine (7)
 • Višja medicinska sestra (6)
 • Diplomirana medicinska sestra/ diplomirani zdravstvenik (23)
 • Diplomirana babica (1)
 • srednja medicinska sestra – babica NPK (nacionalna poklicna kvalifikacija) (1)
 • Srednja medicinska sestra, tehnik/ca zdravstvene nege (21)
 • Tehnik zdravstvene nege – NPK (nacionalna poklicna kvalifikacija) (17)
 • Voznik reševalec (1)
 • Zobozdravstveni asistent (1)
 • Diplomirani fizioterapevt (3)
 • Višji fizioterapevt (2)
 • Diplomirani inženir radiološke tehnologije (1)
 • Inženir kemijske tehnologije (1)
 • Tehnik laboratorijske medicine (4)
 • Informatik  (1)
 • Diplomirani ekonomist (1)
 • Ekonomist (2)
 • Upravno administrativni tehnik (2)
 • Vzdrževalec – strojni tehnik (1)
 • Perica (2)
 • Snažilka (8)

Pri izvajanju programa sodelujejo tudi zunanji sodelavci:

 • Specialist medicinske biokemije
 • Univerzitetni diplomirani psiholog, specialist klinične psihologije
 • Doktor medicine, specialist medicine dela (3)
 • Doktor medicine, specialist nevrolog
 • Doktor medicine, specialist okulist
 • Doktor medicine, specialist ortoped
 • Doktor medicine, specialist psihiater
 • Doktor medicine, specialist rentgenolog
 • Doktor dentalne medicine, specialist zobne in čeljustne ortodontije