Vodstvo in uprava

//Vodstvo in uprava
Vodstvo in uprava 2018-03-04T21:36:15+00:00

DIREKTOR IN STROKOVNI DIREKTOR:
Gaudencio Lucas Triep, dr. med., spec. pnevmolog

VODJA NUJNE MEDICINSKE POMOČI:
Metka Božič, dr.med., spec. spl. med.

VODJA ZOBOZDRAVSTVA:
Alenka Kojić Uršič, dr.dent. med.

VODJA FINANČNO RAČUNOVODSKEGA SEKTORJA:
Milan Klanjšček, dipl.ekon.

POMOČNIK DIREKTORJA ZA ZDRAVSTVENO NEGO:
Melita Podgornik Kanalec, dipl.m.s.

VODJA PATRONAŽNE SLUŽBE:
Anamarija Kovačič, dipl.m.s.

VODJA REŠEVALNE SLUŽBE:
Uroš Velikonja, dipl.zn.

VODJA LABORATORIJSKE DIAGNOSTIKE:
Mag. Klementina Berce, spec. med. biokemije, EurClinChem

VODJA FIZIOTERAPIJE:
Lara Bratuž, dipl. fiziot.