V sklopu gradbenih del, ki potekajo v našem zavodu smo Dispanzer medicine dela, prometa in športa preselili v nove prostore.
Dispanzer ordinira v stavbi A in sicer v 1. nadstropju.