Zobozdravstveno varstvo odraslih in otrok v okviru Zdravstvenega doma Tolmin je del javne mreže zobozdravstvenega varstva.healthy teeth

Na področju občin Bovec, Kobarid in Tolmin delujej šest zobozdravstvenih timov in ortodontska ambulanta.

V zobnih ambulantah za odrasle nudi osebni zobozdravnik celovito oskrbo: zdravljenje zobnih  in obzobnih tkiv, zobno protetično  in preventivno zobozdravstveno oskrbo. Ko je potrebno, se pošlje paciente k ustreznemu specialistu.

Razpored za nujno zobozdravstveno pomoč 2017 (Kobarid, Bovec)
Razpored za nujno zobozdravstveno pomoč 2017 (Tolmin, Most na Soči)
Razpored dežurstev za zobozdravstvo za leto 2017

Katere zobozdravstvene storitve spadajo pod nujno zdravljenje?

Obseg nujnega zdravljenja opredeljujeta 100. in 157. člen  Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja.
V 186. Členu Pravil je Zavod opredelil nujne storitve v zobozdravstvu s terapevtsko, a ne diagnostično metodo.

Iz tega izhaja, da so nujne storitve v zobozdravstvu tiste, pri katerih je potrebna trepanacija, incizija ali ekstrakcija.
107. člen opredeljuje standard za njihovo izvajanje.